SPEC

Stowarzyszenie na rzecz promocji
kształcenia zawodowego
i technologii informatycznych

KRS 0000415025

2015/2016
Podjęto współpracę z Radą Seniorów w Rybniku. Zorganizowano nieodpłatny kurs komputerowy dla rybnickich Seniorów. Było to działanie pilotażowe, zmierzające do tego, by w przyszłości szerzej zająć się wolontariatem w kierunku osób starszych. Na kurs 15 osób, a pozostałych pozostawiono w kontakcie na kolejne edycje. Kurs trwał w okresie marzec – kwiecień 2015r., (15h). Ponadto, również w kierunku Seniorów zorganizowano nieodpłatne zajęcia sportowe – ZUMBA. Uczestnicy pod okiem trenerki podnosili swoją sprawność fizyczną i integrowali się z młodzieżą, gdyż zajęcia miały na celu międzypokoleniową integrację. Udział w ZUMBIE wzięło 25 Seniorów i 15 uczniów ZSME.
2017
Napisany został kolejny projekt dla Seniorów. Tym razem, złożony wniosek na grant miejski w zakresie oferty realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Projekt otrzymał nazwę: „Seniorzy i młodzież Mechanika – zgrany team”. Projekt uzyskał grant w wysokości 20 tys. zł i realizowany był od III-X/17. W ramach projektu Seniorzy nieodpłatnie uczestniczyli w kursie komputerowym, w zajęciach sportowych ZUMBA, w uroczystych obchodach Dnia Seniora i innych.
2016
Podjęto pierwszą próbę pozyskania środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 ASOS. Napisano projekt, nastawiony na działania wolontariackie, których celem była międzypokoleniowa integracja, aktywizacja społeczna Seniorów. Projekt zakładał utworzenie warsztatów modelarskich w dziedzinie kolejowej, w których wraz z młodzieżą, Seniorzy budowali makietę kolejową. Pomysł związany był z nowym kierunkiem kształcenia w ZSM-E. Projekt przeszedł i otrzymaliśmy środki w wysokości 66 tys. zł na zakup elementów do budowy miasteczka kolejowego oraz na wycieczkę, którą zaplanowaliśmy dla uczestników warsztatów. Ponadto, Seniorom zorganizowaliśmy nieodpłatne warsztaty, które miały zmotywować ich do udziału w zajęciach: warsztat 1 - komunikacja, warsztat 2 - asertywność, warsztat 3 - motywacja i warsztat 4 - kreatywność. Dzięki tym warsztatom, przeprowadzonym na samym początku projektu, Seniorzy zyskali pewności siebie, otwartość i wiarę we własne możliwości. Uczniowie (działający w Stowarzyszeniu), postanowili pochwalić się swoimi wolontariackimi działaniami na rzecz Seniorów i zgłosili się do programu ZAUWAŻENI, realizowanego przez TVN. Wówczas, telewizja zainteresowała się bardzo naszym projektem. Przedstawiciele programu „UWAGA, zwrócili się do Stowarzyszenia z propozycją nagrania reportażu o realizowanych działaniach. Ostatecznie, w dniu 12.11.2016r. wyemitowano program telewizyjny pod nazwą ”Moc kontaktów międzypokoleniowych”.

Sponsorzy